Contents ...
udn網路城邦
最新
熱門
《Past Lives 之前的我們 》
2023/08/27 10:31

《Past Lives 之前的我們 》 A24 最新電影 今生相遇是因緣 前世交集累積 交會時互放光亮 之後各有各自的方向的兩人 一人順從家庭社會 一人知道自己要什麼, 堅持走自己的路 堅持走自己的路...

繼續閱讀...
瀏覽:321
迴響:0
推薦:23
免費贈送結緣品 法華三經秀珍合訂本 蝦皮賣場
2023/08/23 16:11

免費贈送蝦皮賣場 免費贈送結緣品 法華三經秀珍合訂本 法華三部經,為漢傳佛教中,對《無量義經》、《妙法蓮華經》、《觀普賢菩薩行法經》三部佛教經典的合稱。 漢傳佛教認為,法華宗的開經為《無量義經》,主要...

繼續閱讀...
瀏覽:180
迴響:0
推薦:12
結緣品 法華三經秀珍合訂本免費贈送
2023/08/12 21:31

法華三部經,為漢傳佛教中,對《無量義經》、《妙法蓮華經》、《觀普賢菩薩行法經》三部佛教經典的合稱。 漢傳佛教認為,法華宗的開經為《無量義經》,主要部份為《妙法蓮華經》,結尾為《觀普賢菩薩行法經》。將此...

繼續閱讀...
瀏覽:160
迴響:0
推薦:10
梵語大白傘蓋佛母咒
2023/07/01 15:08

梵語大白傘蓋佛母咒下載 : https://drive.google.com/file/d/1FapvIYAw-13ZGIdbQdK8EqN_6LjXp5OA/view?usp=sharing 梵語大...

繼續閱讀...
瀏覽:372
迴響:0
推薦:9
佛為海龍王說法印經
2023/06/19 23:54

佛為海龍王說法印經 大唐三藏法師義淨奉 詔譯 如是我聞: 一時薄伽梵在海龍王宮,與大苾芻眾千二百五十人俱,並與眾多菩薩摩訶薩俱。 爾時娑竭羅龍王即從座起,前禮佛足,白言:「世尊!頗有受持少法,得福多不...

繼續閱讀...
瀏覽:206
迴響:0
推薦:11
覺林菩薩偈
2023/06/18 00:01

覺林菩薩偈 華嚴第四會,夜摩天宮,無量菩薩來集,說偈讚佛。 爾時覺林菩薩承佛威力,遍觀十方而說頌言: 譬如工畫師,分布諸彩色。虛妄取異相,大種無差別。 大種中無色,色中無大種。亦不離大種,而有色可得。...

繼續閱讀...
瀏覽:209
迴響:0
推薦:10
十方一切諸佛菩薩共讚歎
2023/06/11 10:44

繼續閱讀...
瀏覽:118
迴響:0
推薦:9
五千五百佛名神呪除障滅罪經
2023/06/02 15:12

南無 虛空功德清淨、微塵等目、端正功德相、光明華、波頭摩琉璃光、寶體香、最上香、供養訖、種種莊嚴、頂髻無量無邊、日月光明、願力莊嚴、變化莊嚴、法界出生、無障礙王 如來。 南無 毫相日月光明、焰寶蓮華、...

繼續閱讀...
瀏覽:570
迴響:0
推薦:11
地藏菩薩讚
2023/05/30 11:20

地藏菩薩讚 稽首本然淨心地,無盡佛藏大慈尊, 南方世界湧香雲,香雨花雲及花雨, 寶雨寶雲無數種,為祥為瑞遍莊嚴, 天人問佛是何因,佛言地藏菩薩至, 三世如來同贊嘆,十方菩薩共皈依, 我今宿植善因緣,稱...

繼續閱讀...
瀏覽:168
迴響:0
推薦:10
梵語南無地藏菩薩念頌檔案下載
2023/05/19 22:35

梵語南無地藏菩薩念頌檔案下載 Namo Kṣitigarbha Bodhisattva : https://drive.google.com/file/d/1o-QV7OGUUuZKYfRm-_dZ5...

繼續閱讀...
瀏覽:138
迴響:0
推薦:10