Contents ...
udn網路城邦
八佾第三
2015/04/25 13:42
瀏覽654
迴響0
推薦0
引用0

第一章 ~ 八佾舞庭

孔子謂季氏:八佾舞於庭,是可忍也,孰不可忍也!

第二章 ~ 三家歌雍

三家者,以雍徹。子曰:「相維辟公,天子穆穆。」奚取於三家之堂?

第三章 ~ 人而不仁

子曰:人而不仁,如禮何?人而不仁,如樂何?

第四章 ~ 林放問禮

林放問「禮之本」。子曰:大哉問!禮,與其奢也,寧儉。喪,與其易也,寧戚。

第五章 ~ 夷狄有君

子曰:夷狄之有君,不如諸夏之亡也。

第六章 ~ 季氏泰山

季氏旅於泰山,子謂冉有曰:女弗能救與?對曰:不能。子曰:嗚呼!曾謂泰山不如林放乎?

第七章 ~ 君子無爭

子曰:君子無所爭,必也射乎。揖讓而升,下而飲,其爭也君子。

第八章 ~ 巧笑倩兮

子夏問曰:「巧笑倩兮,美目盼兮,素以為絢兮。」何謂也?子曰:繪事後素。曰:禮後乎?子曰:起予者商也,始可與言詩已矣。

第九章 ~ 文獻足徵

子曰:夏禮,吾能言之,杞不足徵也。殷禮,吾能言之,宋不足徵也。文獻不足故也。足,則吾能徵之矣。

第十章 ~ 禘自既灌

子曰:禘自旣灌而往者,吾不欲觀之矣。

第十一章 ~ 或問禘説

或問禘之説。子曰:不知也。知其説者之於天下也,其如示諸斯乎?指其掌。

第十二章 ~ 祭神如在

祭如在,祭神如神在。子曰:吾不與祭,如不祭。

第十三章 ~ 王孫賈問

王孫賈問曰:「與其媚於奧,寧媚於竈。」何謂也?子曰:不然。獲罪於天,無所禱也。

第十四章 ~ 周監二代

子曰:周監於二代,郁郁乎文哉!吾從周。

第十五章 ~ 子入太廟

子入大廟,每事問。或曰:孰謂鄹人之子知禮乎?入大廟,每事問。子聞之曰:是禮也。

第十六章 ~ 射不主皮

子曰:射不主皮,為力不同科,古之道也。

第十七章 ~ 告朔餼羊

子貢欲去告朔之餼羊。子曰:賜也!爾愛其羊,我愛其禮。

第十八章 ~ 事君盡禮

子曰:事君盡禮,人以為諂也。

第十九章 ~ 定公之問

定公問:君使臣,臣事君,如之何?孔子對曰:君使臣以禮,臣事君以忠。

第二十章 ~ 關雎之樂

子曰:關雎,樂而不淫,哀而不傷。

第二十一章 ~ 哀公問社

哀公問社於宰我。宰我對曰:夏后氏以松,殷人以柏,周人以栗。曰:使民戰栗。子聞之曰:成事不説,遂事不諫,旣往不咎。

第二十二章 ~ 管仲器小

子曰:管仲之器小哉!或曰:管仲儉乎?曰:管氏有三歸,官事不攝,焉得儉!然則管仲知禮乎?曰:邦君樹塞門,管氏亦樹塞門。邦君為兩君之好有反坫,管氏亦有反坫。管氏而知禮,孰不知禮?

第二十三章 ~ 子語太師

子語魯大師樂曰:樂其可知也。始作,翕如也。從之,純如也,皦如也,繹如也。以成。

第二十四章 ~ 封人請見

儀封人請見。曰:君子之至於斯也,吾未嘗不得見也。從者見之。出曰:二三子,何患於喪乎?天下之無道也久矣,天將以夫子為木鐸。

第二十五章 ~ 子謂韶武

子謂韶:盡美矣,又盡善也。謂武:盡美矣,未盡善也。

第二十六章 ~ 居上不寬

子曰:居上不寬,為禮不敬,臨喪不哀,吾何以觀之哉?

全站分類:不分類 不分類
自訂分類:論語
上一則: 里仁第四
下一則: 為政第二