Contents ...
udn網路城邦
最新
熱門
大般若波羅蜜多經‧發願文疏
2023/01/31 11:14
瀏覽:674
迴響:0
推薦:18
引用0
塵味千山,隨風萬般。
2022/10/17 11:56
2022/10/23 22:26
瀏覽:950
迴響:3
推薦:17
引用0
故名般若,是名般若。
2022/09/27 11:05
瀏覽:652
迴響:0
推薦:19
引用0
相似與真實般若
2022/01/08 16:47
瀏覽:747
迴響:0
推薦:20
引用0
XO與XX
2021/10/19 12:52
瀏覽:594
迴響:0
推薦:19
引用0
四種現相
2021/08/03 10:01
瀏覽:11,470
迴響:0
推薦:21
引用0
供養般若甚深經典以何驗知有大神力威德熾盛諸天龍等來至其處
2021/06/04 15:55
瀏覽:649
迴響:0
推薦:22
引用0
行深般若由遍觀空引發神通微妙通慧成熟有情嚴淨佛土
2021/04/28 12:15
2021/05/07 15:35
瀏覽:749
迴響:1
推薦:27
引用0
異不異,空不空
2021/04/15 09:58
2021/04/16 10:32
瀏覽:715
迴響:1
推薦:26
引用0
我於爾時…皆無有想亦無無想。
2021/02/25 12:56
瀏覽:557
迴響:0
推薦:29
引用0
夢中心經整編
2021/02/18 11:02
瀏覽:550
迴響:0
推薦:26
引用0
大般若經--修習紀事
2020/11/06 11:14
2021/04/19 12:26
瀏覽:1,226
迴響:2
推薦:64
引用0
色乃”空之色”,空乃”色之空”。
2016/11/07 08:09
2021/04/28 13:49
瀏覽:1,179
迴響:1
推薦:56
引用0
青龍戲珠
2014/05/23 14:55
2014/06/10 21:18
瀏覽:2,188
迴響:4
推薦:114
引用0