Contents ...
udn網路城邦
最新
熱門
故園煙花
2017/05/27 00:10

楓紅飄落與卿別,去年秋盡冬雪飛 香魂杳茫今何去,恨別無時春燕歸 今年重遊舊時園,伊人何處滿庭追 紅葉依然飄滿地,殘花埋盡冬雪堆 冬梅幾時春風渡,池塘魚兒悠游處 蓮荷獨撐一枝春,雀兒啼聲催不住 滿園春色...

繼續閱讀...
瀏覽:2,983
迴響:7
推薦:116
華枝春滿
2021/11/27 00:02

日用妙道。返心觀照。養之以性。修之以道。 安養神靈。斷諸無明。塵緣漸離。即入真道。 精滿氣盈。氣滿神虛。混然一體。入我太虛。 念頭盡除。水月道場。夢幻如花。入我空寂。 捨妄成空。斷諸無明。念頭不起。見...

繼續閱讀...
瀏覽:794
迴響:0
推薦:24
離心無道
2021/11/21 11:56

心能斷惡,破諸魔障,凡心不除,塵不可出。 心佛不貳,斷諸無明,諸相非相,即入真相。 心若著相,色眼觀照,欲念隨妄,苦海無邊。 心除諸妄,離相斷欲,心無其心,即見諸空。 心妄盡除,愛欲不染,捨妄成空,見...

繼續閱讀...
瀏覽:652
迴響:0
推薦:29
炁之玄門
2021/05/05 01:29

宇宙玄穹,眾玅之門。 天體運轉,銀河炁旋。 炁之為炁,布滿太虛。 莫言玄妙,透體皆通。 玄之又玄,旋轉法輪。 能量吸收,炁動神滿。 上炁下達,下炁上合。 言之有物,磁場廣納。 道之為道,證量無邊。 我...

繼續閱讀...
瀏覽:911
迴響:2
推薦:33
大哉法輪
2021/05/02 10:53

氣吸丹田,炁滿全身。 電麻体深,卍道本根。 氣炁交融,感應融通。 圓滿五功,百脈全通。 眼光金圈,右伴童顏。 宇宙正法,乾坤再造。 三界充塞,密滿黑點。 佛道神魔,積功逃離。 五蘊修行,鬼妖幻影。 宮...

繼續閱讀...
瀏覽:651
迴響:0
推薦:18
心包太虛
2021/01/30 22:06

云何其心。容天容地。祥和之氣。心包太虛。 磁場能量。感應融通。電波震動。緩急皆應。 安我靈覺。無智無得。得失之間。心無其心。 治己治心。心安無慮。你我之嫌。心通無礙。 言之以善。和之以穆。廣言納智。施...

繼續閱讀...
瀏覽:888
迴響:0
推薦:41
首席承天
2020/12/12 15:56

白雲峰下,鶼鰈情深,含辛茹苦,勤儉持家。 坤元表率,惟道是輔,輔佐帝教,天涯同濟。 梅蘭竹菊,四德兼備,溫良恭儉,母德流芳。 襄輔首席,一生奉獻,慈心悲願,隨師救劫。 天安清涼,祭祖招安,養靈聖殿,陰...

繼續閱讀...
瀏覽:894
迴響:1
推薦:30
渺渺太虛
2020/11/08 10:03

靈覺顯彰。常繞常照。維心維光。咸籟至宗。 渺渺太虛。河漢玄穹。粒粒銀河。無窮寂籟。 咸咸默默。寂寂茫茫。莫言渺茫。當體皆空。 如無所來。亦無所去。心若杳杳。人我太虛。 日輪渾渾。月照微微。常瞑常靜。棄...

繼續閱讀...
瀏覽:892
迴響:0
推薦:43
天心月圓
2020/11/01 08:12

道之玄妙。在於氣精。煉精化氣。存神養性。 精滿氣盈。神明自知。不動情欲。守之養道。 一陽來復。舉然身健。精氣相融。安養神胎。 陰陽鉛汞。氣通筋脈。靜心返照。竅竅皆通。 飲食男女。午夜夢迴。情欲熾燃。難...

繼續閱讀...
瀏覽:741
迴響:0
推薦:29
心靈光殿
2020/10/20 06:39

藹藹心窗。和光同塵。祥光一片。上禮玄穹。 謙謙君子。萌生當覺。心靈蓮華。遍灑清涼。 豪光充盈。炁滿太虛。覆之以道。安我神靈。 迴光返照。正大光明。和之以穆。炁氣相融。 安我靈覺。不染世俗。慎獨常照。不...

繼續閱讀...
瀏覽:846
迴響:0
推薦:23