Contents ...
udn網路城邦
最新
熱門
花若離枝/江蕙
2011/06/19 22:55

          天氣太熱了,蝴蝶蘭都凋萎了,往年花開可以維持三個月,今年已不如期了,而且葉心好像生病了似的,變黃變枯了,不知能不能熬過這個夏季,如果耽心無法改變花兒的命運,我又該做些什...

繼續閱讀...
瀏覽:1,411
迴響:3
推薦:124
我的人生思考/詹姆士.艾倫;魏郁如等譯Vs.人生公路/詹雅雯
2011/05/16 01:48

       *內外和諧幸福來~~ 幸福,非指財富的多寡, 而是正念的程度; 貧乏不是物質的缺乏, 而是指心懷不軌的結果。 Blessednes,not material possessi...

繼續閱讀...
瀏覽:1,724
迴響:4
推薦:62
愛與被愛
2011/02/09 22:56

  x週刋衞生署長楊志良的牽掛及給予 ~因為被需要所以很幸福~  有牽掛,有承擔,代表生命是有目標、有意義的。付出之後才能得到滿足感、成就感。這個過程,其實,就是『愛』與『被愛』。一個人不敢承諾、...

繼續閱讀...
瀏覽:944
迴響:1
推薦:56
大悲咒
2010/10/25 12:35

繼續閱讀...
瀏覽:812
迴響:0
推薦:68
第四篇 謙德之效/二
2010/02/20 00:25

《原文》  江陰張畏巖,積學工文,有聲藝林。甲午,南京鄉試,寓一寺中,揭曉無名,大罵試官,以為瞇目。時有一道者,在傍微笑,張遽移怒道者。道者曰:「相公文必不佳。」張益怒曰:「汝不見我文,烏知不佳?」...

繼續閱讀...
瀏覽:831
迴響:0
推薦:30
第四篇 謙德之效/一
2010/02/19 02:18

《原文》  〈易〉曰:「天道盈虧而益謙;地道變盈而流謙;鬼神害盈而福謙。」是故謙之一卦,六爻皆吉。書曰:「滿招損,謙受益。」予屢同諸公應試,每見寒士將達,必有一段謙光可掬。 《譯文》  〈易經〉上...

繼續閱讀...
瀏覽:966
迴響:0
推薦:24
第三篇 積善之方/六
2010/02/18 03:32

《原文》  何謂「救人危急」?患難顛沛,人所時有,偶一遇之,當痌癏之在身,速為解救。或以一言伸其屈抑;或以多方濟其顛連。崔子曰:惠不在大,赴人之急可也!」蓋仁人之言哉! 《譯文》  何謂「救人危急...

繼續閱讀...
瀏覽:953
迴響:0
推薦:34
第三篇 積善之方/五
2010/02/17 13:03

《原文》  何謂「與人為善」?昔舜在雷澤,見漁者皆取深潭厚澤,而老弱則漁於急流淺灘之中,惻然哀之,往而漁焉;見爭者皆匿其過而不談,見有讓者,則揄揚而取法之。朞年,皆以深潭厚潭相讓矣!夫以舜之明哲,豈...

繼續閱讀...
瀏覽:1,098
迴響:0
推薦:21
第三篇 積善之方/四
2010/02/16 15:48

《原文》  何謂半滿?〈易〉曰:「善不積,不足以成名;惡不積,不足以滅身。」書曰:「商罪貫盈,如貯物於器。」勤而積之,則滿;懈而不積,則不滿。此一說也。  昔有某氏女入寺,欲施而無財,止有錢二文,...

繼續閱讀...
瀏覽:905
迴響:0
推薦:25
第三篇 積善之方/三
2010/02/15 23:56

《原文》  何謂真假?昔有儒生數輩,謁中峯和尚,問曰:「佛氏論善惡報應,如影隨形。今某人善,而子孫不興;某人惡,而家門隆盛;佛說無稽矣!」中峯云:「凡情未滌,正眼未開,認善為惡,指惡為善,往往有之。...

繼續閱讀...
瀏覽:1,075
迴響:0
推薦:17