Contents ...
udn網路城邦
最新
熱門
《酉陽雜俎。忠志卷》選錄~民國112年(2023)03.17
2023/03/17 14:55

@《酉陽雜俎。忠志卷》選錄: 〔前言〕: 一、關於志怪傳奇類《酉陽雜俎》: ⑴段成式《酉陽雜俎》為唐代筆記小說集,《四庫全書總目》稱其為「唐代小說之翹楚」。 ⑵《酉陽雜俎》作者為唐代博物學家段成式。全...

繼續閱讀...
瀏覽:1,308
迴響:9
推薦:107
《莊子》雜篇成語選輯〈增補之二〉~民國112年〈2023〉01.25
2023/01/25 11:45

◎《莊子》雜篇成語選輯〈增修補正之二〉: ~雁南飛 輯錄/民國112年〈2023〉01.25 @《莊子》雜篇成語選輯~前言: 壹、參閱《維基百科》「莊子」條目: http://zh.wikipedi...

繼續閱讀...
瀏覽:2,771
迴響:59
推薦:164
《莊子》雜篇成語選〈增修補正之一〉~民國111年(2022).12.06
2022/12/06 22:06

◎《莊子》雜篇成語選輯〈增修補正之一〉: ~雁南飛 輯錄/民國111年〈2022〉12.06 @《莊子》內篇成語選輯~前言: 壹、參閱《維基百科》「莊子」條目: http://zh.wikipedi...

繼續閱讀...
瀏覽:2,916
迴響:63
推薦:173
《莊子》外篇成語選〈增修補正之二〉~民國111年(2022).10.31
2022/10/31 15:51

◎《莊子》外篇成語選輯〈增修補正之二〉: ~雁南飛 輯錄/2022.10.31 @《莊子》內篇成語選輯~前言: 壹、參閱《維基百科》「莊子」條目: http://zh.wikipedia.org/z...

繼續閱讀...
瀏覽:2,738
迴響:42
推薦:154
《莊子》外篇成語選〈增修補正之一〉~民國111年(2022).10.03
2022/10/03 23:06

◎《莊子》外篇成語選輯〈增修補正之一〉: ~雁南飛 輯錄/2022.10.03 @《莊子》內篇成語選輯~前言: 壹、參閱《維基百科》「莊子」條目: http://zh.wikipedia.org/z...

繼續閱讀...
瀏覽:2,483
迴響:32
推薦:161
《莊子》內篇成語選〈增修補正之三〉~民國111年(2022).09.11
2022/09/11 23:15

◎《莊子》內篇成語選輯〈增修補正之三〉: ~雁南飛 輯錄/民國111年(2022).09.11 @《莊子》內篇成語選輯~前言: 壹、參閱《維基百科》「莊子」條目: http://zh.wikiped...

繼續閱讀...
瀏覽:2,215
迴響:25
推薦:139
《莊子》內篇成語選〈增修補正之二〉~民國111年〈2022〉08.30
2022/08/30 18:33

◎《莊子》內篇成語選輯〈增修補正之二〉: ~雁南飛 輯錄/2022.08.30 @《莊子》內篇成語選輯~前言: 壹、參閱《維基百科》「莊子」條目: http://zh.wikipedia.org/z...

繼續閱讀...
瀏覽:1,804
迴響:16
推薦:124
《莊子》內篇成語選〈增修補正之一〉~民國111年〈2022〉08.17
2022/08/17 00:13

◎《莊子》內篇成語選輯〈增修補正之一〉: ~雁南飛 輯錄/2022.08.17 @《莊子》內篇成語選輯~前言: 壹、參閱《維基百科》「莊子」條目: http://zh.wikipedia.org/z...

繼續閱讀...
瀏覽:1,649
迴響:13
推薦:125
《酉陽雜俎》成語選輯~民國111年〈2022〉05.22
2022/05/22 14:46

◎《酉陽雜俎》成語選輯~附典源: ~民國111年〈2022〉05.22 一、前言: ⑴筆記小說集《酉陽雜俎》作者為唐代博物學家段成式。全書共三十卷,後十卷為續集。     是書與西晉文學家、政治家...

繼續閱讀...
瀏覽:3,204
迴響:94
推薦:214
《曹劌論戰》~民國111年〈2022〉03.02
2022/03/02 21:41

◎《曹劌論戰》: ~民國111年〈2022〉03.02 [本文]: 十年春,齊師伐我①。公將戰。曹劌②請見。 其鄉人曰:「肉食者謀之,又何間③焉?」 劌曰:「肉食者鄙,未能遠謀④。」乃入見。 ...

繼續閱讀...
瀏覽:4,489
迴響:80
推薦:213