Contents ...
udn網路城邦
最新
熱門
清明雨寒
2017/04/01 07:00

  飄峰霧透浥塵殘 煙雨江深渡落單 幾樹桃梨沾柳絮 行音韻止夜琴寒

繼續閱讀...
瀏覽:13,996
迴響:11
推薦:361
《歸字謠》左慈
2017/03/31 07:00

真。 凡眼無明矇障塵。 慈修隱。 戲作滿操臣。

繼續閱讀...
瀏覽:3,506
迴響:0
推薦:174
醉香杯《迴文詩》
2017/03/30 07:00

  柔杯掬醁醉香留 醁醉香留不落愁 愁落不留香醉醁 留香醉醁掬杯柔

繼續閱讀...
瀏覽:3,061
迴響:1
推薦:130
《紇那曲》濟仙
2017/03/29 07:00

  亂世不聊生。 化仙醫幻承。 棄容于霸主。 修己境飛昇。

繼續閱讀...
瀏覽:2,445
迴響:0
推薦:92
《南歌子》孔明才
2017/03/28 07:00

  觀星憂災象。 祈禳燈斗開。 祭生盤命實難哉。 殊料魏延卻是阻延來。   人渺何爭運。 天循豈逆裁。 蜀嘗繼漢晦沉埋。 大殞英明計敵孔明才。

繼續閱讀...
瀏覽:2,713
迴響:0
推薦:118
茉香《迴文詩》
2017/03/27 07:00

  釵凝醉白茉香齋 白茉香齋掬夢懷 懷夢掬齋香茉白 齋香茉白醉凝釵

繼續閱讀...
瀏覽:2,421
迴響:0
推薦:96
放斂《迴文詩》
2017/03/26 07:00

  明光放斂自心清 斂自心清寂入寧 寧入寂清心自斂 清心自斂放光明  

繼續閱讀...
瀏覽:1,687
迴響:0
推薦:61
醉柳《迴文詩》
2017/03/25 07:00

  瀟風醉柳繫心橋  柳繫心橋倚月漂 漂月倚橋心繫柳 橋心繫柳醉風瀟

繼續閱讀...
瀏覽:1,390
迴響:0
推薦:58
《朝中措》神算管輅
2017/03/24 07:00

奇相卜占管公明。神算智多星。 任運流知天命。駁封辭祿心清。 慧生貌醜。竅通無壽。覺透犀靈。 知不逆操梟性。嘆兮福薄精英。

繼續閱讀...
瀏覽:1,826
迴響:0
推薦:59
唱晚
2017/03/23 07:00

  誰伴晚風唱 獨悲懷傷 美人蕉葉胡笳藏   夜泣夢單 醉三更 識途不知還   遙念琵琶闋 沁泉映碣 題柳拓硃邊城月    

繼續閱讀...
瀏覽:5,222
迴響:0
推薦:77
落夢深
2017/03/22 07:00

  見雨繫千琴 追弦落夢深 行來歸寂處 歇盡半生尋

繼續閱讀...
瀏覽:1,833
迴響:0
推薦:67
《添聲楊柳枝》常山趙子龍
2017/03/21 07:00

  蜀略常山趙子龍。卓仁忠。 布衣真才晾旁宗。實英雄。 銀甲戟槍衝陷陣。謀奇準。 野台長阪說書紅。戲詞中。

繼續閱讀...
瀏覽:1,404
迴響:0
推薦:59
醉櫻
2017/03/20 07:00

櫻緋向柳邀 映綠慕紅摇 踩醉江天舞 行歌步晚逍

繼續閱讀...
瀏覽:1,777
迴響:0
推薦:70
四季輪
2017/03/19 07:00

    粉落一季 是淡淡含香的回凝 在飄搖中牽引   掀起的裙葉 甩著珍珠舞步 逗笑了初開的菡萏   靦腆的顋頰 片片烙紅 封存那永恆印記   剔透冰心 似漫天雪花精靈 邀夢來年春之祭  

繼續閱讀...
瀏覽:1,349
迴響:0
推薦:55
《漁歌子》周公瑾
2017/03/18 07:00

  江流飛瀑漸歇弦。 倜儻揮灑萬軍先。 琴自若。笑談閒。 指掌赤壁水雲間。

繼續閱讀...
瀏覽:1,345
迴響:0
推薦:54
聽雨
2017/03/17 07:00

  殘林聽雨喧 品字對心言 恰話軒窗小 爭來笑語掀

繼續閱讀...
瀏覽:1,665
迴響:0
推薦:50
《西江月》惜英雄
2017/03/16 07:00

  演義風雲如火。戰兵神將奇多。 交英雄鬬陣干戈。奪戟兜鍪掺和。 慧眼識才孫策。智羅太史無他。 許千里馬鯽江波。伯樂惜知幾個。

繼續閱讀...
瀏覽:1,441
迴響:0
推薦:55
沁墨無《迴文詩》
2017/03/15 07:00

  湖煙碧沃黛眉殊 沃黛眉殊沁墨無 無墨沁殊眉黛沃 殊眉黛沃碧煙湖

繼續閱讀...
瀏覽:1,488
迴響:0
推薦:58
淬茶《迴文詩》
2017/03/14 07:00

  蓂茶淬碧煉龍靈 碧煉龍靈燦月星 星月燦靈龍煉碧 靈龍煉碧淬茶蓂

繼續閱讀...
瀏覽:1,509
迴響:0
推薦:53
《破陣子》英雄結
2017/03/13 07:00

  戰世亂功名奪。幾人立將成侯。 兵眾哪能關羽睞。一定軍山列虎彪。面朱氣不休。 大丈夫纓盔結。隱埋怨伏藏憂。 誰識傲心弓首過。怎惜英雄嗔慢糾。平添鐵粉愁。

繼續閱讀...
瀏覽:1,292
迴響:0
推薦:58