Contents ...
udn網路城邦
作家簡介

道可道,非常道,名可名,非常名。無名,天地之始,有名,萬物之母。 故常無欲以觀其妙,常有欲以觀其徼,此兩者同出而異名,同謂之玄,玄之又玄,眾妙之門。」

性別:
居住地:台北市
興趣:運動,休閒,旅遊,藝文,影視,時尚,音樂,閱讀,美食,學習,寵物,保健
加入網路城邦:2015/08/29 16:32
創作更新:2015/08/29 17:23
推薦人清單一年內共有 0 人推薦