Contents ...
udn網路城邦
最新
熱門
菜根譚 〈 153 〉
2018/03/19 00:26

  情急招損   嚴厲生恨 事有急之不白者 , 寬之或自明 , 毋躁急以速其忿 ; 人有操之不從者 , 縱之或自化 , 毋操切以益其頑 。 譯文 一件事急於想把他弄清楚 , 反而會愈弄不明白 。 在這...

繼續閱讀...
瀏覽:115
迴響:0
推薦:21
菜根譚 〈 154 〉
2018/03/18 00:34

  不能養德  終歸末節 節義傲青雲 , 文章高白雪 , 若不以德性陶鎔之 , 終為血氣之私 , 技能之末 。 譯文 有節操義氣的人 , 對高官厚祿往往是不屑一顧的 , 人的文章有勝於陽春白雪之曲的高...

繼續閱讀...
瀏覽:247
迴響:0
推薦:39
五清味
2018/03/17 14:10

  體內環保一個月 每天喝水二千二   五色蔬菜蔥薑蒜 海帶木耳相搭配 清香原味好滋味 青蔬豆腐加菇類     歡喜緣 自在聚 黎蘋              

繼續閱讀...
瀏覽:348
迴響:0
推薦:37
菜根譚 〈 155 〉
2018/03/17 00:22

  急流勇退   與世無爭 謝事當謝於正盛之時 ,   居身且居於獨後之地 。 譯文 當事業全盛的時候 , 最好能夠急流勇退 , 不但自己能愉快的全身而退而且使人追慕惋惜 。 置身要居於與世無爭的地位...

繼續閱讀...
瀏覽:393
迴響:0
推薦:32
菜根譚 〈 156 〉
2018/03/16 00:03

  慎德於小事   施恩於無緣 謹德須謹於至微之事 ,   施恩務施於不報之人 。 譯文 修養德性要注意細微末節之處 , 不要因小事而忽略 。    施恩不應望人報答 , 而最好能施給那些不報恩的人 ...

繼續閱讀...
瀏覽:591
迴響:0
推薦:45
菜根譚 〈 157 〉
2018/03/15 00:04

  文華不如簡素   談今不如述古 交市人不如友山翁 , 謁朱門不如親白屋 ; 聽街頭巷語 , 不如聞樵歌牧詠 ; 談今人失德過舉 , 不如述古人嘉言懿行 。 譯文 與專講利害的都市人結交往來 , 還...

繼續閱讀...
瀏覽:781
迴響:0
推薦:51
菜根譚 〈 158 〉
2018/03/14 23:27

  修身重德   事業之基 德者事業之基 , 未有基不固而棟宇堅久者 。 譯文 道德是建立事業的基礎 , 欲樹不朽的事業必堅固道德的基礎 , 如基礎不固則任何事業皆不會持久 。            ...

繼續閱讀...
瀏覽:547
迴響:0
推薦:20
菜根譚 〈 159 〉
2018/03/13 18:22

  心善而子孫盛   根固而枝葉榮 心者後裔之根 , 未有根不植而枝葉榮茂者 。 譯文 人心是子孫昌盛的根本 , 沒有根不植而能枝葉茂盛的 。                    

繼續閱讀...
瀏覽:751
迴響:0
推薦:44
菜根譚 〈 160 〉
2018/03/12 12:11

  勿妄自菲薄   勿自誇自傲 前人云 : 拋卻自家無盡藏 , 治門持鉢效貧兒 。 又云 : 暴富貧兒休說夢 , 誰家灶裏火無烟 。 一箴自昧所有 , 一箴自誇所有 , 可為學問切戒 。 譯文 古人說...

繼續閱讀...
瀏覽:836
迴響:0
推薦:57
菜根譚 〈 161 〉
2018/03/12 12:05

  道乃公正無私   學當隨時警惕 道是一重公眾物事 , 當隨人而接引 。 學是一個尋常家飯 , 當隨事而警惕 。 譯文 道 , 可以把它比成是人所共同走的道路 , 不是限定少數人所利用 , 應當廣為...

繼續閱讀...
瀏覽:732
迴響:0
推薦:28