Contents ...
udn網路城邦
最新
熱門
文章分類:第三世多杰羌佛說世法哲言(21)
第三世多杰羌佛說《世法哲言》(二十一)
2020/07/07 10:02

第三世多杰羌佛說《世法哲言》(二十一)    第三世多杰羌佛 說《世法哲言》(二十一)     一省之田為一市之用甚多也,一國之或何以覺之,國人國土而方養之,一人之力頗大者則弗及其眾推之量也。    ...

繼續閱讀...
瀏覽:18,018
迴響:0
推薦:0
第三世多杰羌佛說《世法哲言》(二十)
2019/12/01 13:32

第三世多杰羌佛 說《世法哲言》(二十)           第三世多杰羌佛 說《世法哲言》(二十)         受人之敬者,由布益于或而所至也,如眾之讚游池妙哉,原在它之解暑施涼故耳。      ...

繼續閱讀...
瀏覽:4,757
迴響:0
推薦:0
第三世多杰羌佛說《世法哲言》(十九)
2019/11/05 11:01

第三世多杰羌佛 說《世法哲言》(十九)      第三世多杰羌佛 說《世法哲言》(十九)         陰魔之出是為生氣,視他之非而為煩惱,實乃暗敵自傷,何塗他人之皮毛耳。      《楞嚴經》上有...

繼續閱讀...
瀏覽:2,782
迴響:0
推薦:2
第三世多杰羌佛說《世法哲言》(十八)
2019/09/02 20:36

 第三世多杰羌佛說《世法哲言》(十八)      第三世多杰羌佛 說《世法哲言》(十八)       人愚之最癖是為我見是理,萬物由己量之由是而生,此屬心之弗明所至無知故也,凡為余衡量諸物似為尺度者,...

繼續閱讀...
瀏覽:3,206
迴響:0
推薦:2
第三世多杰羌佛說《世法哲言》(十七)
2019/07/25 22:17

第三世多杰羌佛 說《世法哲言》(十七)   第三世多杰羌佛 說《世法哲言》(十七)     太陽性之于偉,何以故耳?面萬法與群生施光放熱故耳,故為人讚,由是之道,為或之流為眾而消益者是為其大也。   ...

繼續閱讀...
瀏覽:2,901
迴響:0
推薦:0
第三世多杰羌佛說《世法哲言》(十六)
2019/05/30 12:01

第三世多杰羌佛 說《世法哲言》(十六) 學習H.H. 第三世多杰羌佛 正法         第三世多杰羌佛 說《世法哲言》(十六)           凡出語之余無非也,謂詞似為非也,言無失者乃以詞奪...

繼續閱讀...
瀏覽:3,691
迴響:0
推薦:0
第三世多杰羌佛 說《世法哲言》(十五)
2019/04/20 00:45

第三世多杰羌佛 說《世法哲言》(十五) 學習H.H. 第三世多杰羌佛 正法      第三世多杰羌佛 說《世法哲言》(十五)  學習H.H. 第三世多杰羌佛 正法       善知識者諸語皆收,諸識皆...

繼續閱讀...
瀏覽:2,681
迴響:0
推薦:0
第三世多杰羌佛說《世法哲言》(十四)
2019/04/13 14:03

第三世多杰羌佛 說《世法哲言》(十四) 學習H.H. 第三世多杰羌佛 正法       第三世多杰羌佛 說《世法哲言》(十四)        或生于福而弗識其福,乃處福忘逆之故也,身強以弗察其康,病者...

繼續閱讀...
瀏覽:2,814
迴響:0
推薦:0
第三世多杰羌佛說《世法哲言》(十二)
2019/03/19 01:28

第三世多杰羌佛 說《世法哲言》(十二) 學習H.H. 第三世多杰羌佛 正法    第三世多杰羌佛 說《世法哲言》(十二)       對人才之取捨何別?天下之或優劣和合之因,所匯果也,為一體之和,不可...

繼續閱讀...
瀏覽:3,067
迴響:0
推薦:0
第三世多杰羌佛說《世法哲言》(十一)
2019/02/27 11:50

第三世多杰羌佛 說《世法哲言》(十一) 學習H.H. 第三世多杰羌佛 正法       第三世多杰羌佛 說《世法哲言》(十一)   欲速則不達,行慢而失獲,事理如是觀,正住中道參,琴弦之懈弗出和雅之音...

繼續閱讀...
瀏覽:4,395
迴響:0
推薦:0