Contents ...
udn網路城邦
端午哀浮屍弔屈原:古有屈子沉汨江,今有浮屍漂愛河!雨中水都火中城,民陷水火羨浮屍
2024/06/10 05:50
瀏覽255
迴響0
推薦6
引用0
                 哀浮屍

   

     古有屈子沉汨江,今有浮屍漂愛河!

     詩魂沉屍諫千古,草民浮屍天無語!

     鬼島高譚有三寶,天坑槍擊浮屍多!

     氣爆天坑翹孤輪,街頭槍擊賽影城!

     雨中水都火中城,民陷水火羡浮屍!

     高掛台灣行貪腐,飛踏浮屍步青雲!

     冥主驅民似趕屍,冥燼夕鶴哀浮屍!

有誰推薦more
發表迴響

會員登入