Contents ...
udn網路城邦
部派佛教的「靈魂」觀1:神識與中有(中陰)
2022/05/08 20:48
瀏覽590
迴響0
推薦13
引用0

佛陀主張無我,但承認有業力與輪迴,且受胎時有「識來入胎」,後來有些教派因為承認有業力的相續流轉,所以承認輪迴時有「中有」的存在(密教稱為中陰身)簡單說就是,一般人認為靈魂是能量團,是死後和輪迴時的主體,並追求靈魂的永生。但佛教認為,神識才是輪魂的主體,但因它不是色物,是意識,所以必須以色物為載體,在有身軀時以身軀為載體,在無身軀時以中有為主體。《俱舍論.卷九.分別世品》對「中有」有清楚的說明,試解釋如下,但並不是所有教派都認同。

論:「色界中有量圓滿如本有。與衣俱生。慚愧增故。菩薩中有亦與衣俱。鮮白苾芻尼由本願力故。彼於世世有自然衣。恒不離身隨時改變。乃至最後般涅槃時。即以此衣纏屍焚葬。

解:在三界中,色界的中有,清淨圓滿,天生具有天衣覆著,所以有羞恥過罪之心,(亦解為,慚愧是有部的大善地法之一,能防眾惡,如衣服。《維摩經‧佛道品》亦云:「慚愧之上服。」)菩薩和潔淨有願力的比丘尼亦然,亦即,色界中也有女根的中有。中有不脫離色身,並因修行而隨時變化,涅槃滅盡時,色身與天衣便都消滅。那滅盡後,中有何往?

論:「所似本有其體是何。謂死有前生有後蘊。總說有體是五取蘊。於中位別分析為四。一者中有。義如前說。二者生有。謂於諸趣結生剎那。三者本有。除生剎那死前餘位。四者死有。謂最後念。次中有前。有色有情具足四有。若在無色中闕具三。

解:人生存的時候是五蘊之身,在生死流轉之間可分為四個階段——四有:在輪迴之間稱為中有;入胎剎那稱為生有;胎兒與出生為人期間稱本有;死前剎那稱為死有。色界眾生具有此四有並輪迴不止,但無色界已無輪迴,所以「中闕具三」,中有已缺,只剩其他三有,因此無色界時已無中有,而其他三有亦非色物,而是意識的存在,到了滅盡時,連三有也滅盡了。

論:「所餘欲界中有無衣。由皆增長無慚愧故。」

解:至於欲界的中有因為沒有羞恥罪過之心,所以沒有天衣覆著

●一般人受密教影響,將中陰身(此處的中有)視為靈魂,但非如此,嚴格來說,「神識」才是類似靈魂的東西,但又有基本的不同(後詳),中有只是神識在輪中過程中四種載體中的一個型態。又,並不是所有教派都承認有中有。

有誰推薦more
發表迴響

會員登入