Buck.T的部落格
原文網址:http://blog.udn.com/z9933ts28/20450468
列印日期:2023/01/27
醉花陰 . 石榴
2015/01/26 02:47:58

 


 


 


醉凋花憑晚風,零落商飆送。


驟雨過黃昏,跌痛愁心,何以飛香種?


迷離人海尋君共,寂寞誰人懂,怎見滿石榴?


妾是榴花,郎作石榴紅。