standmood76 的部落格
原文網址:http://blog.udn.com/standmood76/159775519
列印日期:2024/07/19
啥 ? 石 敢 當
2021/04/05 07:41:17


              任何一本書       一齣戲    電影


                   任何事         都有主事者


                            也都有   幫襯者


                    惟   受外力  操控的  木偶 


                                    跟隨


                          那根   線       詭異跳動


                               也夠       藝術


                 主食   副食    正餐   零食    主菜  配菜


                                     一目  了然


                             從來  也不混雜  ...........


                             可是   政客   高喊   老百姓 ;


                                        主人 啊


                                     投  我   一票  


                                         票 剛     鬆手   


                                            就  變成   炮灰  擦屁股紙一張


                                    玩  老百姓         好容易 


                                                      搧搧風   挑搏弄弄


                                                    誘惑  誘惑   就  排成隊


                                       反過來   惹怒成恨 群眾       集結


                                            力道   其  激速      石亦   不敢當                        誰  是   主   ?     西方文化   推 指      造物 神


                                               東方文明   領悟   ......


                                                          人可為   不可為


                                  東 西   文明               當然   有別