Contents ...
udn網路城邦
九歌(九)山鬼
2017/04/30 23:22
瀏覽283
迴響0
推薦0
引用0

九歌(九)山鬼  

若有人兮山之阿,被薜荔兮帶女蘿。

既含睇兮又宜笑,子慕予兮善窈窕。

乘赤豹兮從文狸,辛夷車兮結桂旗。

被石蘭兮帶杜衡,折芳馨兮遺所思。

余處幽篁兮終不見天,路險難兮獨後來。

表獨立兮山之上,雲容容兮而在下。

杳冥冥兮羌晝晦,東風飄兮神靈雨。

留靈修兮澹忘歸,歲既晏兮孰華予!

采三秀兮於山間,石磊磊兮葛蔓蔓。

怨公子兮悵忘歸,君思我兮不得閒。

山中人兮芳杜若,飲石泉兮蔭松柏。

君思我兮然疑作。

雷填填兮雨冥冥,猿啾啾兮狖夜鳴。

風颯颯兮木蕭蕭,思公子兮徒離憂。

題解

本篇為祭山鬼的詩歌。文中女巫扮成山鬼形像,盼望山鬼能

夠附身降臨。

 

譯文

 

若有人兮山之阿,被薜荔兮帶女蘿。 

有一女子在山那邊,身披著薜荔和女蘿的衣帶。

既含睇兮又宜笑,子慕予兮善窈窕。

秋波含情,嫣然淺笑;性情慈和,姿容窈窕。

乘赤豹兮從文狸,辛夷車兮結桂旗。

駕著赤豹,文狸在後追隨,以辛夷作車乘、桂枝作旌旗。

被石蘭兮帶杜衡,折芳馨兮遺所思。

身披石蘭,杜衡的衣帶,採折香花打算送給思念的人。

 

余處幽篁兮終不見天,路險難兮獨後來。

我終日處在竹林深處,不見天輝,
路途是這般險阻,以至總是來遲。

表獨立兮山之上,雲容容兮而在下。

孤獨的站在這高山上,下望著遊動的浮雲。

杳冥冥兮羌晝晦,東風飄兮神靈雨。

眼前是這麼深晦陰暗, 東風吹拂, 細雨紛飛。

留靈修兮澹忘歸,歲既晏兮孰華予!

為你 , 我留在這徒然忘歸,年華已經遲暮,誰能使我再美 ?

采三秀兮於山間,石磊磊兮葛蔓蔓。

採擷山間秀芝,走在磊磊畸石的山上,野葛蔓蔓。

怨公子兮悵忘歸,君思我兮不得閒。

怨你呀悵然忘歸,或許你也在思念我,終日不得閒時。

山中人兮芳杜若,飲石泉兮蔭松柏。君思我兮然疑作。

我啊芬芳如同杜若,啜飲著石泉立在松柏樹蔭下。

想你是否也在想我啊,我已經疑惑。

 

雷填填兮雨冥冥,猿啾啾兮狖夜鳴。

雷聲在響,雨水冥冥在飄,天色巳黑,猨猴啾啾在叫。

風颯颯兮木蕭蕭,思公子兮徒離憂。

風聲颯颯,草木蕭蕭;想你怎不來啊,只有徒然憂傷。
                                              

全站分類:創作 詩詞
自訂分類:我讀古文
上一則: 九歌(十)國殤
下一則: 九歌(八)河伯
發表迴響

會員登入