Contents ...
udn網路城邦
【南瀛吟社2020年十月社課】(七)
2020/10/26 20:25
瀏覽272
迴響0
推薦5
引用0
【南瀛吟社2020年十月社課】(七)

一民

重陽【七律】(用下平陽韻)
一,
神州歲歲紀重陽,菲𡷊鄉鄉今異常。
不曉颱风陰雨至?但知瘟疫染諸洋。
村民何敢登高去,僑眾慕思回老莊。
企望種苗能治病?世人夢碎心肝腸。
2020-10-14馬尼拉
二,
椰鄉瘟疫近重陽,政府不能断其狂。
感染超越三十萬,死人可知五千殤。
市民居困忧家事,商賈苦亏心沮喪。
何日再興平日旺,种苗根治病零亡。
2020-10-20馬尼拉庚子重陽 /亦勵
秋深九九又重陽,愁伴風生雨送凉。
賞菊難成心悵惘,傾樽已盡意徬徨。
茱萸斜插誰釵鬢,悲淚低垂那冢岡?
向晚客途無去路,闌珊随夢到家鄉。
有誰推薦more
發表迴響

會員登入