Contents ...
udn網路城邦
最新
熱門
文武吉甫(詠史七五)
2017/07/21 06:00

中興吉父輔,王室現光華。 戎服行征急,壯馬匡邦嘉。 文翼臨從近,武恭成業遐。 賢名萬國憲,福祉澤豐加。   ①尹吉甫,西周尹國國君,字吉父,一作吉甫,金文作兮甲、兮伯吉父。輔助周宣王中興周朝,奉周宣王...

繼續閱讀...
瀏覽:126
迴響:0
推薦:20
宣王中興(詠史七四)
2017/07/20 06:00

匕鬯君無失,亨來解蹉跎。 中興顯正位,征伐出穿梭。 邇視知常事,遠觀非令科。 頻煩行旅蹇,察斷迷中和。   ①周宣王(前841年-前782年),姬姓,名靜,一作靖。西周第十一代君主,周厲王之子,在位4...

繼續閱讀...
瀏覽:340
迴響:0
推薦:36
西周共和(詠史七三)
2017/07/19 06:00

厲王奸佞重,聚斂役民勦。 言論專橫道,驅君除芟捎。 共和周召政,王位虛懸拋。 揆理行天序,紀年時確交。   ①周厲王(前890年-前828年),姓姬,名胡,國人暴動之後,他居住在今山西省汾河流域,因此...

繼續閱讀...
瀏覽:458
迴響:0
推薦:38
秦嬴非子(詠史七二)
2017/07/18 06:00

孝王思國勢,尋馬犬丘挑。 秦地成名載,世間見英豪。 翠華天御事,附比輔功勞。 折節孚賢士,終來餘慶牢。   ①嬴非子,嬴姓趙氏,西周時期人物,秦國的建國君主,大駱之子。周孝王即位後,試圖復興周朝。犬丘...

繼續閱讀...
瀏覽:658
迴響:2
推薦:38
呂侯刑書(詠史七一)
2017/07/17 06:00

呂侯刑作詰,古訓慎明條。 兩造言詞具,聽師辭照遼。 裁量合法度,決斷衡平調。 往嗣依監德,嘉民善律昭。   ①呂侯,周時大臣,輔佐周穆王。諸侯有不睦者,他告知穆王。周穆王命他作刑書,來布告天下,號稱《...

繼續閱讀...
瀏覽:603
迴響:0
推薦:38
夏荷風采
2017/07/15 06:00

江南阡陌繞曲塘,灑有絕清蓮逸香。 綠葉畔和隨風韻,紅華嬌嬈照水芳。 臨風發采西亭面,新雨傾閑東院妝。 留澤拒霜清宜護,畫墨平生君子彰。     ①蓮花,又稱荷花、荷,古稱芙蓉、菡萏、芙蕖、拒霜。是蓮科...

繼續閱讀...
瀏覽:889
迴響:1
推薦:53
穆王征戎(詠史七十)
2017/07/14 06:00

王業時承載,能勤非動牽。 征戎得白鹿,荒服失朝天。 文治增修洽,武威除邦先。 守釐延德化,高舉遠遊前。   ①周穆王(又作周繆王),姓姬,名滿,周昭王之子,西周第五代天子。在位時間約為55年。周穆王時...

繼續閱讀...
瀏覽:666
迴響:0
推薦:41
昭王南征(詠史六九)
2017/07/13 06:00

姬瑕臨接業,器識非前元。 渭北文成碩,楚南征伐垣。 君王往蹇害,臣子得安冤。 復道牽連事,千秋爭訟喧。   ①周昭王,姓姬,名瑕,西周第四代天子。周康王之子。《史記》稱他為昭王,西周青銅器銘文多稱他為...

繼續閱讀...
瀏覽:602
迴響:0
推薦:43
康王之治(詠史六八)
2017/07/12 06:00

成康史首治,得法自天文。 夷部安平作,鬼方征伐軍。 政施宜德化,移序得時分。 形軌民常樂,有生天道勤。   ①周康王,姬姓,名釗,西周第三代天子,周成王之子。周康王與其父周成王統治期間,社會安定、百姓...

繼續閱讀...
瀏覽:658
迴響:0
推薦:41
晉祖姬虞(詠史六七)
2017/07/11 06:00

王兄桐葉示,封國駐唐門。 晉世河汾業,嘉禾東土屯。 同文習禮樂,大有時行淳。 君子同求異,從邦類別身。   ①唐叔虞,姬姓,名虞,字子于,又稱晉唐叔虞。是周武王第三子、周成王同母之弟,母親為邑姜。周成...

繼續閱讀...
瀏覽:726
迴響:0
推薦:45