Contents ...
udn網路城邦
《真佛天空極速報》聖尊蓮生活佛於10月2日至西雅圖雷藏寺主持地藏菩薩同修
2021/10/04 01:36
瀏覽59
迴響0
推薦0
引用0

師尊敕令四大天王護送蓮印上師往生佛國淨土!

修行人當犯惡業時,師尊是不會住頂!

《真佛天空新聞摘要》https://www.facebook.com/nkingsky

(本網訊/浚蓉 摘要報導)

聖尊蓮生活佛於10月2日西雅圖雷藏寺地藏菩薩同修,迴向蓮印上師往生。

師尊開示中提到:

在農曆8月24日的晚上,為師母點眼藥水,然後關窗簾、按鬧鐘、作結界。師母竟然對師尊講:「咦!你不是盧勝彥!」

「那你看我是誰?」

「你頭上有一個頭...」師母說。

師尊告訴師母,那是肉髻!師母說:「你變成阿彌陀佛」!師母看到師尊旁邊站著一個人,穿喇嘛裝,比師尊還高。

師尊把旁邊這個人帶著,這時候地藏菩薩、泰山府君、十殿閻羅都出來。

師尊看著蓮印上師,問他為什麼元神出來了?他說自己已經往生,祈請師尊帶他走。

師尊請地藏諸尊先回幽冥,再請四大天王下降,護著蓮印上師往生佛國淨土。這是師母眼所見!

她現在很厲害,看陰看陽都可以看!.....

【師尊開示重點摘要】:

◉ 師尊確實有分身,霎那間想去哪,就可以到;也會入弟子的夢中給予指點,甚至託付重任,不可漠視。

◉ 修行人當犯惡業時,師尊是不會住頂,因果可畏,所有的惡業都是有記的。

◉ 修行人做任何事情,懂得法,先將自己結界,鬼神看不到裡面,此為無記,反之,則為有

◉ 水子靈沒有生日及名字,就寫誰的水子靈即可,不影響報名。

◉ 個人命運是個人的,不會受名字所影響。

=====================

《 金剛般若波羅蜜經 》-【無得無說分第七】

「須菩提!於意云何?如來得阿耨多羅三藐三菩提耶?如來有所說法耶?」

須菩提言:「如我解佛所說義,無有定法,名阿耨多羅三藐三菩提;亦無有定法如來可說。何以故?如來所說法,皆不可取、不可說;非法、非非法。所以者何?一切賢聖,皆以無為法,而有差別。

〖略釋〗:

何謂非法、非非法?
◉ 非法:算命、看向、卜卦、預言、地理、風水.....
◉ 非非法:好像有法,又好像沒有法。
◉ 「如」來如去:好像有來,好像有去。  「如」就是像。
◉ 真正到了最高的境界是「無說」;有人請達摩祖師上法座說法,筆記本只拍了一下,就說法完畢,無法可說(無說)。  
◉ 在佛的眼中,根本沒有地球、國家及眾生……,所以,無爭。
◉ 無為法:不為什麼而做,自然而然。(三輪體空,完全清淨)
◉ 無得無說分:學習是為了應證無為法。

為何要讀書?因為讀了書,充實知識,懂得師尊的開示,領悟無得無說。

一切賢聖,皆以無為法,而有差別。⇣

◉登第
密教裡有所謂的清淨分,即是完全清淨(無為法)
清淨二分是登第菩薩第二地,
清淨四分是菩薩第四地,
以此類推清淨十二分半到菩薩第十二地半,
清淨十三分是五方佛,
清淨十六分是阿達爾瑪佛(本初佛)。

◉在身體來說,內有五輪,代表十地。
開密輪得二地
開臍輪得四地
開心輪得六地
開喉輪得八地
開眉心輪是十地菩薩
開頂輪是第十二地
開頂髻是第十二第半
直到成佛

◉菩薩是為別人,不為我想。

詳情請上youtube 仔細聆聽師尊開示。

更多內容請連結【真佛天空新聞台 https://www.facebook.com/nkingsky 】首頁按讚分享喔!