Contents ...
udn網路城邦
傳承書香昌黎祠 本文榮獲 2011年韓愈文化祭客語詩詞徵選活動 現代詩詞組 第三名
2011/10/03 10:44
瀏覽157
迴響0
推薦0
引用0

傳承書香昌黎祠 

(本文榮獲 2011年韓愈文化祭客語詩詞徵選活動現代詩詞組 第三名)         

               

跏跏糾糾个龍頸溪

穿過內埔个街頭

河壩唇个昌黎祠

像一個有學問个老先生

定定仔

在講述一個古老个故事

 

一千零年前

講話當直韓昌黎

尊崇儒術排佛老

得罪皇帝大老爺

 

但係無奈何

自古忠臣落油鑊

朝晨正奏九重天

暗晡隨貶潮州邊

 

韓昌黎 逐鱷化民興文教

韓退之 文以載道濟蒼生

韓文公 功垂百世為師表

 

內埔人 重教崇文弘聖道

客家人 尚義講忠氣節高

六堆人 祭祀昌黎常祝禱

 

跏跏糾糾个龍頸溪

穿過內埔个街頭

河壩唇个昌黎祠

像一個有活力个後生仔

定定仔

在傳承一種再生个書香

 

 

 

 

    客語發音腔調:南四縣腔

 

con siin su hiong cong li cii          

               

gio gio giu giu ge liung giang hai  

con go nui pu ge gie teu

ho ba sun ge cong li cii

qiong id ge iu hog mun ge lo xin sang  

tin tin e

di gong sud id ge gu lo ge gu sii

 

id qien lang ngien qien

gong fa dong ciid hon cong li  

zun cung i sud pai fud lo

died cui fong di tai lo ia  

 

tan he mo nai ho  

cii gu zung siin log iu vog 

zeu siin zang zeu giu qiung tien

am bu sui bien ceu zu bien

 

hon cong li   giug ngog fa min hin vun gau

hon tui zii   vun i zai to ji cong sen

hon vun gung gung sui bag sii vi sii beu

 

nui pu ngin   cung gau cung vun fen siin to

hag ga ngin song ngi gong zung hi jied go  

liug doi ngin ji sii cong li song zug do

 

gio gio giu giu ge liung giang hai  

con go nui pu ge gie teu

ho ba sun ge cong li cii

qiong id ge iu fad lid ge heu sang e

tin tin e

    di con siin id zung zai sen ge su hiong

 

 

 

    國語語譯

 

傳承書香昌黎祠

     

彎彎曲曲的龍頸溪

穿過內埔的街道

在溪旁的昌黎祠

像一個有學問的老學究

緩緩地

在敘說一個古老的故事

 

一千多年前

直言進諫的韓愈韓昌黎

因為尊崇儒術排斥佛老

得罪了當時的皇帝大老爺唐憲宗

 

但是無可奈何

自古以來總是忠言逆耳

早上韓愈才上疏皇帝拒迎佛骨

晚上就被貶謫到潮州邊境

 

韓愈韓昌黎 驅逐鱷魚 教化人民 振興文教

韓愈韓退之 主張文以載道 道濟天下蒼生

韓愈韓文公 他的功績垂芳百世 後世尊為百世師表

 

內埔人 重視文教弘揚聖道

客家人 忠肝義膽氣節比天高

六堆人 祭祀昌黎 誠心祝禱