Contents ...
udn網路城邦
最新
熱門
貨運房筆記區(2017/9/10-2017/9/17)
2017/10/05 12:02

2017/9/10(日)-7555於4177後三貂東拐西排點還在,水拉! 15:35  7525   4183    猴硐站  R190+R189牽 17:00  7556   238     瑞芳站...

繼續閱讀...
瀏覽:64
迴響:0
推薦:0
貨運房筆記區(2017/9/4-2017/9/9)
2017/09/17 06:41

2017/9/4(一)-七貨引道上的短櫃列..完美! 15:27  7555   175     瑞芳站  圖2,次R189 15:57  7555   4183    八堵外  圖1 16:25  ...

繼續閱讀...
瀏覽:87
迴響:0
推薦:0
貨運房筆記區(2017/8/29-2017/9/3)
2017/09/05 20:54

2017/8/29(二)-731魂7555,終於出現了^^ 13:10  8782   4028    猴硐站  圖1,交會7527 14:32  7502   4188    猴硐站  E3??+R...

繼續閱讀...
瀏覽:79
迴響:0
推薦:0
貨運房筆記區(2017/8/23-2017/8/28)
2017/08/30 19:53

2017/8/23(三)-百福老梗點全編櫃列7556,獻給規矩的志工:P 14:38  7555   4173    瑞芳站  圖1-2,次R182 15:30  7555   175     暖暖站...

繼續閱讀...
瀏覽:62
迴響:0
推薦:0
貨運房筆記區(2017/8/17-2017/8/21)
2017/08/22 21:03

2017/8/17(四)-初之1929魂之7216次,有感動到^^ 18:35  7216 3183(3204 潮州站  圖,次E202,進P5停 19:12  7216   374     屏東站 ...

繼續閱讀...
瀏覽:84
迴響:0
推薦:0
貨運房筆記區(2017/8/3-2017/8/16)
2017/08/07 16:09

2017/8/3(四)-30多年前全藍記憶;30多年後全藍思念^^ 16:55  7214   314     高雄站  圖1,9股停車 17:15  7214   144     新左營 2017/...

繼續閱讀...
瀏覽:110
迴響:0
推薦:0
貨運房筆記區(2017/7/27-2017/8/2)
2017/07/29 06:10

2017/7/27(四)-配合日期要拍的車被完敗了:P 12:08  9972   624     松山站  大砸+大砸+穩定,汐科雙單112 12:40  9972         八堵南號  13...

繼續閱讀...
瀏覽:109
迴響:0
推薦:0
貨運房筆記區(2017/7/18-2017/7/26)
2017/07/19 20:12

2017/7/18(二)-35度C的好料^^||| 12:55  7502   1172    南樹林  R157動試+E336+R169全牽 13:39  7501   125     桃園站  圖...

繼續閱讀...
瀏覽:113
迴響:0
推薦:0
貨運房筆記區(2017/7/13-2017/7/17)
2017/07/14 20:58

2017/7/13(四)-TAOYUAN MRT PASS+TR PASS發揮到淋漓盡致:P 11:38  7501   108     汐止西  圖1,進2股到開 17:09  7555      ...

繼續閱讀...
瀏覽:93
迴響:0
推薦:0
貨運房筆記區(2017/7/3-2017/7/11)
2017/07/04 13:13

2017/7/3(一)-專業學生鐵粉團湧現,有暑假感了! 14:47  7502   4188    雙溪站  停交7555,E315+E407牽 14:53  7555 4177(4188 雙溪站 ...

繼續閱讀...
瀏覽:138
迴響:0
推薦:0