ky chen 的部落格
原文網址:http://blog.udn.com/minichenky/3759211
列印日期:2021/04/19
感恩多
2010/02/07 13:07:17
 

感恩多 牛嶠體(七字句)

別愁誰可計。情緒難料理。一窗風月寒。鎖眉彎。

日夜思潮湧君去。漫無邊。漫無邊。暗自綿延。幾重都是煎。

料:料理也量也   切語:落蕭 聲類:來 (音遼)

唐教坊曲名。

雙調三十九字,前段四句兩仄韻、兩平韻,後段五句兩平韻、一疊韻

牛嶠
兩條紅粉淚。多少香閨意。強攀桃李枝。斂愁眉。
●○○● ○●○○ ●○○● ●○
陌上鶯啼蝶舞。柳花飛。柳花飛。願得郎心。憶家還早歸。
●●○○●● ●○ ●○疊●●○○ ●○○●

此詞後段第三句必用疊句。

又一體 雙調四十字,前段四句兩仄韻、兩平韻,後段五句兩平韻、一疊韻牛嶠

自從南浦別。愁見丁香結。近來情轉深。憶鴛衾。
●○○● ○●○○ ●○○● ●○
幾度將書託煙雁。淚盈襟。淚盈襟。禮月求天。願君知我心。
●●○○●○● ●○ ●○疊●●○○ ●○○●

此詞換頭七字句,與前詞小異。