Contents ...
udn網路城邦
最新
熱門
天地告急
2011/11/02 15:42

感恩 功德無量                但願能集結眾願 消弭世間災難 請啟誦: 元始天尊證果真經。〔千遍〕 若能傳受,身有光明,左有天丁,右有七星,三界侍從, 受鴻鈞老祖 證果真經,能持誦者,萬...

繼續閱讀...
瀏覽:146
迴響:0
推薦:2