Contents ...
udn網路城邦
最新
熱門
《佛遺教經》解說第160句【是我最後,之所教誨!」】 The Buddha's Last Bequest 160
2022/05/21 02:10
瀏覽:39
迴響:0
推薦:0
引用0
《佛遺教經》解說第159句【汝等且止,勿得復語,時將欲過,我欲滅度。】 The Buddha's Last Bequest 159
2022/05/21 02:02
瀏覽:19
迴響:0
推薦:0
引用0
《佛遺教經》解說第157句【『汝等比丘!常當一心,勤求出道!】 The Buddha's Last Bequest 157
2022/05/21 01:52
瀏覽:14
迴響:0
推薦:0
引用0
《佛遺教經》解說第156句【何有智者,得除滅之,如殺怨賊,而不歡喜?】 The Buddha's Last Bequest 156
2022/05/21 01:45
瀏覽:8
迴響:0
推薦:0
引用0
《佛遺教經》解說第155句【此是,應捨之身,罪惡之物,假名為身,沒在老病、生死大海;】 The Buddha's Last Bequest 155
2022/05/21 01:36
瀏覽:12
迴響:0
推薦:0
引用0
《佛遺教經》解說第154句【我今得滅,如除惡病。】 The Buddha's Last Bequest 154
2022/05/21 01:28
瀏覽:8
迴響:0
推薦:0
引用0
《佛遺教經》解說第153句【世實危脆,無堅牢者;】 The Buddha's Last Bequest 153
2022/05/21 01:19
瀏覽:13
迴響:0
推薦:0
引用0
《佛遺教經》解說第152句【『當勤精進,早求解脫;以智慧明,滅諸痴暗!』】 The Buddha's Last Bequest 152
2022/05/21 01:04
瀏覽:13
迴響:0
推薦:0
引用0
《佛遺教經》解說第151句【是故,當知:『世皆無常,會必有離,勿懷憂惱,世相如是!』】 The Buddha's Last Bequest 151
2022/05/21 00:58
瀏覽:9
迴響:0
推薦:0
引用0
《佛遺教經》解說第150句【自今以後,我諸弟子,展轉行之;則是如來,法身常在,而不滅也。】 The Buddha's Last Bequest 150
2022/05/21 00:51
瀏覽:10
迴響:0
推薦:0
引用0
《佛遺教經》解說第149句【應可度者,若天上人間,皆悉已度;其未度者,皆亦已作,得度因緣。】 The Buddha's Last Bequest 149
2022/05/21 00:42
瀏覽:11
迴響:0
推薦:0
引用0
《佛遺教經》解說第148句【自利利他,法皆具足;若我久住,更無所益。】 The Buddha's Last Bequest 148
2022/05/21 00:35
瀏覽:7
迴響:0
推薦:0
引用0
《佛遺教經》解說第147句【「汝等比丘!勿懷悲惱。若我,住世一劫,會亦當滅;會而不離,終不可得。】 The Buddha's Last Bequest 147
2022/05/21 00:29
瀏覽:7
迴響:0
推薦:0
引用0
《佛遺教經》解說第146句【世尊欲令,此諸大眾,皆得堅固,以大悲心,復為眾說:】 The Buddha's Last Bequest 146
2022/05/21 00:21
瀏覽:7
迴響:0
推薦:0
引用0
《佛遺教經》解說第145句【阿那律陀,雖說此語:「眾中……皆悉了達,四聖諦義!」】 The Buddha's Last Bequest 145
2022/05/21 00:00
瀏覽:7
迴響:0
推薦:0
引用0
《佛遺教經》解說第144句【「世尊滅度,一何疾哉?」】 The Buddha's Last Bequest 144
2022/05/20 23:57
瀏覽:9
迴響:0
推薦:0
引用0
《佛遺教經》解說第143句【若所作已辦,已度苦海者,但作是念:】 The Buddha's Last Bequest 143
2022/05/20 18:42
瀏覽:11
迴響:0
推薦:0
引用0
《佛遺教經》解說第142句【若有,初入法者,聞佛所說,即皆得度;譬如,夜見電光,即得見道。】 The Buddha's Last Bequest 142
2022/05/20 18:14
瀏覽:8
迴響:0
推薦:0
引用0
《佛遺教經》解說第141句【於此眾中,所作未辦者,見佛滅度,當有悲感。】 The Buddha's Last Bequest 141
2022/05/20 18:04
瀏覽:7
迴響:0
推薦:0
引用0
《佛遺教經》解說第140句【世尊!是諸比丘,於四諦中,決定無疑!」】 The Buddha's Last Bequest 140
2022/05/20 17:43
瀏覽:7
迴響:0
推薦:0
引用0
《佛遺教經》解說第139句【滅苦之道,實是真道,更無餘道。』】 The Buddha's Last Bequest 139
2022/05/20 17:37
瀏覽:9
迴響:0
推薦:0
引用0
《佛遺教經》解說第138句【苦若滅者,即是因滅,因滅故果滅;】 The Buddha's Last Bequest 138
2022/05/20 17:26
瀏覽:7
迴響:0
推薦:0
引用0
《佛遺教經》解說第137句【集真是因,更無異因;】 The Buddha's Last Bequest 137
2022/05/20 17:17
瀏覽:10
迴響:0
推薦:0
引用0
《佛遺教經》解說第136句【佛說:『苦諦實苦,不可令樂;】 The Buddha's Last Bequest 136
2022/05/20 17:10
瀏覽:9
迴響:0
推薦:0
引用0
《佛遺教經》解說第135句【「世尊!月可令熱,日可令冷,佛說四諦,不可令異。】 The Buddha's Last Bequest 135
2022/05/20 17:00
瀏覽:7
迴響:0
推薦:0
引用0
《佛遺教經》解說第134句【時阿那律陀〔阿㝹ㄋㄡˊ樓馱〕,觀察眾心,而白佛言:】 The Buddha's Last Bequest 134
2022/05/20 16:47
瀏覽:7
迴響:0
推薦:0
引用0
《佛遺教經》解說第133句【爾時,世尊,如是三唱;人無問者……。所以者何?眾無疑故!】 The Buddha's Last Bequest 133
2022/05/20 16:14
瀏覽:12
迴響:0
推薦:0
引用0
《佛遺教經》解說第132句【『汝等若於,苦等四諦,有所疑者,可疾問之;毋得懷疑,不求決也!』」】 The Buddha's Last Bequest 132
2022/05/20 16:03
瀏覽:12
迴響:0
推薦:0
引用0
《佛遺教經》解說第131句【又如善導,導人善道,聞之不行,非導過也!】 The Buddha's Last Bequest 131
2022/05/20 15:55
瀏覽:7
迴響:0
推薦:0
引用0
《佛遺教經》解說第130句【我如良醫,知病說藥,服與不服,非醫咎也;】 The Buddha's Last Bequest 130
2022/05/20 15:48
瀏覽:9
迴響:0
推薦:0
引用0