Contents ...
udn網路城邦
第二十七屆理監事選舉當選名單
2014/09/25 18:05
瀏覽672
迴響0
推薦2
引用0

第二十七屆理事長選票統計表

 

第二十七屆監事選票統計表

編號

姓名

當選

 

編號

姓名

當選

1

馬長生

理事長

 

1

胡婉玲

監事

 

 

 

 

2

袁天行

監事

第二十七屆理事選票統計表

 

3

董益慶

監事

編號

姓名

當選

 

4

賴祥蔚

監事

1

樊祥麟

理事

 

5

田麗雲

監事

2

馬長生

理事

 

6

倪榮松

監事

3

袁天明

理事

 

7

張學喜

監事

4

顏光佑

理事

 

 

 

 

5

林仲鯤

理事

 

第二十七屆常務理事選票統計表

6

劉長裕

理事

 

編號

姓名

當選

7

孫鵬雲

理事

 

1

顏光佑

常務理事

8

廖婉池

理事

 

2

馬長生

常務理事

9

吳芳如

理事

 

3

嚴智徑

常務理事

10

卜幼夫

理事

 

4

劉長裕

常務理事

11

郭慶璋

理事

 

5

袁天明

常務理事

12

胡耀坤

理事

 

6

樊祥麟

常務理事

13

蔡光輝

理事

 

7

張榮恭

常務理事

14

張景為

理事

 

 

 

 

15

張榮恭

理事

 

第二十七屆常務監事選票統計表

16

湯明珠

理事

 

編號

姓名

當選

17

翁得元

理事

 

1

胡婉玲

常務監事

18

嚴智徑

理事

 

2

袁天行

常務監事

19

張瑀真

理事

 

 

 

 

20

邱水文

理事

 

 

 

 

21

左燕妮

理事

 

 

 

 

22

梁天俠

理事

 

 

 

 

23

詹慶齡

理事

 

 

 

 

24

侯惠芳

理事

 

 

 

 

25

孫嘉蕊

理事

 

 

 

 

 

有誰推薦more
發表迴響

會員登入